Jak jsme dopadli v hodnocení kvality preventivních programů?

Pojďme prevenci společnými silami ještě více zlepšit !! Prevence nebolí, ale zachraňuje životy!

Jak jsme dopadli v hodnocení kvality preventivních programů?

Naše ordinace vykazuje pokrytí screeningovým mamografickým vyšetřením nad průměrem ČR,

 což představuje vyšší pokrytí než je u 99 % ordinací praktických lékařů v ČR.


 

Dále naše ordinace vykazuje pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu nad průměrem ČR,

což představuje vyšší pokrytí než je u 88 % ordinací praktických lékařů v ČR.

Česká republika 4 112 675 1 198 750 (29,1 %) 8,9 % 60,5


Sdělení ÚZIS:

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v souvislosti s realizací screeningových programů karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta si Vás dovolujeme oslovit

s informacemi, které se týkají Vašeho pracoviště v jednotlivých screeningových programech za rok 2022.

V přiložených reportech najdete informace o míře zapojení Vašeho pracoviště v jednotlivých programech, souhrnné

údaje za celou ČR a také informaci o tom, jak si stojí Vaše pracoviště ve srovnání s ostatními pracovišti v ČR. Reporty byly

vypracovány z pověření Komisí pro jednotlivé screeningové programy a obsahují data, která předáváte zdravotním

pojišťovnám a jsou sdílena na ÚZIS ČR do Národního registru hrazených zdravotních služeb.

 

 

Na tomto výsledku se nepodílí pouze naše ordinace, ale i ambulantní specialisté, zejména gynekologové, kteří taktéž velmi důsledně dbají na prevenci u svých pacientek....za což jim patří nemalý dík!