Ceník samoplátci

Ceník chirurgických a jiných výkonů pro pacienty - samoplátce.

Komplexní proktologické vyšetření, vstupní + rektoskopie                     1700 Kč

Opakované proktologické vyšetření ano/proktoskopem jednorázovým    1100Kč

Excise povrchně uložené morfy, kožní                                                    800Kč

       každá další v jednom sezení                                                        +300Kč

Malý výkon v oblasti perinea-hráze-anu                                               +600Kč 

Barronova ligatura 1x   -    obsažena v platbě proktologického vyšetření